Κρυφά μονοπάτια

Ενορχήστρωσή σε μουσική Μανώλη Μανουσάκης για την σειρά του Μανούσου Μανουσάκη.

Η ιστορία της Κρήτης

Μουσική σε συνεργασία με τον Πλάτωνα Ανδριτσάκη για το DVD πολυμέσων του Πανεπιστημίου της Κρήτης

Published
Category film