Να τα πούμε

Τραγούδια για την Χριστουγεννιάτικη Μουσική Παράσταση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών από το Ελληνικό Σχέδιο