Η Ιστορία της Κρήτης/History of Crete


Ένα θεματικο Multimedia DVD-rom σε παραγωγή του Πανεπιστημίου της Κρήτης για της ιστορία της Κρήτης από τα Μινωικά Χρόνια μέχρι σήμερα. Σε μουσική του Πλάτωνα Ανδριτσάκη και του Κωνσταντίνου Ευαγγελίδη

A thematic Multimedia DVD-rom about the History of Crete from the ancient Minoan years till nowdays. Music by Platon Andritsakis & Constantinos Evangelidis

 

Produced by University of Crete
Music by Platon Andritsakis & Constantinos Evangelidis